woensdag 12 december 2012

Drawing her Story, ook in Leiden Noord aan de slag!


DRAWING HER STORY – TEKEN HAAR VERHAAL


Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar verhaal? Op het eerste gezicht alledaagse vragen, maar ook essentiële. Als we onszelf dit soort vragen niet stellen, leven we langs elkaar heen en zijn we blind voor de schoonheid van de ander. Gelukkig stellen veel mensen zich deze vraag wel. Op basis van deze vragen is “Drawing her story of wel: Teken haar verhaal” gecreëerd. 

In het kortVrouwen van allerlei nationaliteiten (ook de Nederlandse) worden samengebracht in een tekencursus. Tien weken lang volgen zij tekenlessen, waarbij ze aan de hand van thema’s elkaars verhaal tekenen. De vrouwen vormen iedere les nieuwe tweetallen en vertellen aan elkaar over hun leven, hun verleden, hun heden en hun toekomstdromen. De vrouwen leren elkaar kennen en krijgen begrip voor de situatie en achtergrond van de ander. De cursus wordt twee keer gehouden, in Leiden Zuid en in Leiden Noord. De vrouwen en hun verhalen en tekeningen worden vervolgens in één expositie en catalogus samengebracht.
·         2 cursussen
·         10-20 vrouwen per cursus
·         10 lessen
·         10 thema’s
·         1 expositie
·         1 catalogus

Resultaten
Een selectie van de tekeningen die vrouwen tijdens de tekenworkshops hebben gemaakt worden na afloop tentoongesteld in een expositie en opgenomen in een catalogus.  De deelneemsters helpen zelf mee met de opbouw van de expositie, helpen mee met het verspreiden van posters en flyers en nodigen hun vrienden, familie en buren uit. Zo leren de vrouwen niet alleen elkaar kennen, maar brengen zij meer mensen uit de stad samen om hun expositie heen.
Drawing her Story biedt  vrouwen de kans buiten de huiselijke familiekring te treden en activiteiten voor henzelf te ontplooien. Drawing her Story stimuleert ontmoetingen tussen andersdenkenden en helpt over grenzen heen te kijken. De cursus is gratis om alle vrouwen in staat te stellen deel te nemen.
Doel van Drawing her Story
Doel van het project is vrouwen uit verschillende culturen met elkaar in contact brengen en elkaars verhaal laten leren kennen. Wederzijds begrip en waardering stimuleren en de vrouwen sterken in hun zelfbewustzijn, eigen kracht en trots. Het zelfbewustzijn van de vrouwen wordt bevorderd door hen de mogelijkheid te geven zelf professioneel beeldend uitdrukking te geven aan hun verhaal, serieus aandacht te hebben voor hun verhaal en de vrouwen in staat te stellen zich op een vernieuwende wijze te presenteren aan familie en relaties. De ‘trotsfactor’ speelt hierbij een belangrijke rol. De vrouwen zetten met elkaar iets neer waar ze trots op kunnen zijn.

Durf te vragen! 
Drawing her Story durft te vragen. Om de lessen, de expositie én de catologus mogelijk te maken zoeken wij partijen die ons willen steunen. Dit kan met financiële middelen zijn, maar ook met materiaal. We zijn op zoek naar hulp en middelen voor: 
·         Een ruimte waar de cursus in Leiden Noord gegeven kan worden. Het liefst een plek waar de tekeningen 10 weken op de muur mogen blijven hangen.
·         Een vormgever voor de catalogus
·         Een drukker voor de catalogus
·         Het inlijsten van een selectie van de tekeningen voor de expositie

      Wanneer beginnen we in Leiden Noord?
      De data voor Leiden Noord worden: 5 februari, 12 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april en als laatste afsluiting, 16 april. Daarna zullen we gelijk starten met het  voorbereiden van de expositie en de catalogus samen met de deelneemsters. Wilt u zich al inschrijven? Dat kan, hier onder vind u onze gegevens.

ContactEline Levering (06-12548246 / eline@kunstindekijker.nl) of Simone van Olst (info@simonevanolst.nl) Ook voor speciale Drawing her Story projecten voor bepaalde buurt, flat, school of bedrijf kunt u ons om een vrijblijvende offerte vragen.


dinsdag 4 december 2012

Live!

Vanaf vandaag zijn wij te hier te volgen! Meld je aan via email om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, zoals Atelier de Mors, Open Podium de Mors, Drawing her Story en nog veel meer! Vul je emailadres rechts in de sidebar in om niks te missen.